Καφενείο - Συζήτηση: Ο σεξισμός στο πανεπιστήμιο

Την Δευτέρα 26 Ιουνίου στις 6 μ.μ. πίνουμε καφέ στα Πλατάνια της Αρχιτεκτονικής και συζητάμε προβληματισμούς, ιδέες και προτάσεις πάνω σε ζητήματα σεξισμού στο πανεπιστήμιο και στις ζωές μας.


Η νέα μας διεύθυνση

Η νέα διεύθυνση μας είναι η  https://anthoscollect.wordpress.com/ Ανθός - Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα